خلیل عسگری بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب فاز دوم بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلام‌آبادغرب در زلزله آبان ماه ۹۶، اظهار کرد: رأی قطعی مراجع قضائی استان کرمانشاه برای سازندگان فاز دوم بیمارستان تخریب شده امام خمینی (ره) اسلام‌آبادغرب بر اثر زلزله آبان ماه سال ۹۶ صادر […]

خلیل عسگری بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب فاز دوم بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلام‌آبادغرب در زلزله آبان ماه ۹۶، اظهار کرد: رأی قطعی مراجع قضائی استان کرمانشاه برای سازندگان فاز دوم بیمارستان تخریب شده امام خمینی (ره) اسلام‌آبادغرب بر اثر زلزله آبان ماه سال ۹۶ صادر شد.

وی با اشاره به شکایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان بهره‌بردار از این بیمارستان، افزود: به دنبال گزارش دادستانی وقت شهرستان اسلام‌آبادغرب و به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی همچون ناظر معماری و پیمانکار مجری، ناظر و پیمانکار سازه، پیمانکار و عوامل اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی پروژه، پیمانکار و عوامل اجرای باقی‌مانده عملیات ایمنی و تأسیسات ساختمان‌های اصلی، جنبی و محوطه سازی، شرکت مشاور طراح و ناظر اجرای پروژه به اتهام تقلب در ساخت بنای دولتی و ورود ضرر به بیت‌المال مورد تعقیب قرار گرفتند.

مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه پس از طی مراحل مختلف دادرسی رأی قطعی صادر شد، گفت: مرتکبین و مسببین به مجازات‌های حبس تعزیری، جزای نقدی، ممنوعیت از فعالیت در زمینه ساخت بنای دولتی یا عمومی غیردولتی یا خصوصی مورد استفاده عموم مردم به مدت‌های تعیینی در دادنامه محکوم شدند.

گفتنی است، پرونده مذکور نسبت به بعضی از متهمین و جبران خسارات وارده مفتوح به رسیدگی است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
پشتیبانی از تولید داخلی با سرمایه گذاری در حوزهموقوفات