در هفتمین روز از دهه فجر؛ در هفتمین روز از دهه‌ی مبارک فجر   ۱۵۳ طرح عمرانی، صنعتی، کشاورزی در استان کرمانشاه به بهره برداری رسید. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید ساکنین مناطق مرزی از دید و بازدید با شهروندان عراقی پرهیزکنند

در هفتمین روز از دهه فجر؛

در هفتمین روز از دهه‌ی مبارک فجر   ۱۵۳ طرح عمرانی، صنعتی، کشاورزی در استان کرمانشاه به بهره برداری رسید.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کرمانشاه پیشرفت مطلوبی نداشته است