به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه؛ مهدی محمدی رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: مجموع بستری‌های استان که با علائم مشابه کرونا ۱۵۷ ثبت شده استمحمدی در ادامه تصریح کرد: طی شبانه روز گذشته ۳۸ نفر در مراکز درمانی استان بستری شده اند که از این تعداد ۴۴ نفر […]

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه؛ مهدی محمدی رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی یک روز بدون مرگ کرونایی گذشتکرمانشاه گفت: مجموع بستری‌های استان که با علائم مشابه کرونا ۱۵۷ ثبت شده است
محمدی در ادامه تصریح کرد: طی شبانه روز گذشته ۳۸ نفر در مراکز درمانی استان بستری شده اند که از این تعداد ۴۴ نفر هم اکنون در ICU بستری بوده که حال سه نفر از آن‌ها وخیم است همچنین ۳۴ نفر از بیمارستان پس از بهبودی هم ترخیص شده اند.
او افزود: در ۲۴ ساعت گذشته هشت بیمار مثبت بستری و ۱۰ بیمار مثبت سرپایی مبتلا به کووید ۲۵ در سطح استان کرمانشاه شناسایی شدند.
رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: در مجموع از ابتدای شیوع اپیدمی کرونا تاکنون ۲۶ هزار و ۷۲۸ نفر در مراکز درمانی استان بستری شده اند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کاهش بیکاری پاییز کرمانشاه را مثبت ببینیم