به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، همزمان با ایـام الله دھه مبـارک فجر و به منظـور ارج نھـادن به مقـام شـامخ شھدای زن، به همت بنیاد ثلاث باباجانی یادواره‌ای به همین مناسبت تحت عنوان «لشکر فرشتگان تاریخ ساز» با حضور خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر و بـا رعـایت کلیـه پروتکـل ھـای بھـداشتی در محل […]

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، همزمان با ایـام الله دھه مبـارک فجر و به منظـور ارج نھـادن به مقـام شـامخ شھدای مراسم تجلیل از ۱۷ بانوی شهیده برگزار شدزن، به همت بنیاد ثلاث باباجانی یادواره‌ای به همین مناسبت تحت عنوان «لشکر فرشتگان تاریخ ساز» با حضور خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر و بـا رعـایت کلیـه پروتکـل ھـای بھـداشتی در محل دارالقرآن مسـجد امـام رضـا (ع) این شهرستان برگزار شد.

ماموسـتا ملا احمد شیخی امام جمعه شهرستان در سخنانی در این یادواره با گرامی داشت ایام دهه مبارک فجر اظهار داشت: حضور زنان در دوران دفاع مقـدس چه در صـحنه ھای نبرد و چه در پشت جبھه حضوری تاثیر گذار بود چرا که حمایت و پشتیبانی آنان از فرزندان و ھمسران شان موجب شد تا رزمندگان عزیز اسلام در جبھه ھای حق علیه باطل حضوری پرشور و آگاھانه داشته باشند.

ماموسـتا شـیخی تصـریح کرد: شـھادت زنان و کودکان بی دفاع در دوران هشت ساله دفاع مقدس مظلومانه‌ترین نوع شھادت بود و زنان شـجاع دوران دفاع مقـدس حماسه سازان گمنامی بودند که شـجاعت را به مردان و زنان خود آموختنـد و آینه تمـام نمای ایثار و فـداکاری و اسـطوره ھای شـھادت و شـھامت بودنـد.

امام جمعه ثلاث افزود: شـیر زنان سـلحشور ایرانی خاطره مجاھدت ھا و فداکاری ھای زنان مجاھد صدر اسلام را زنده کردند و تا سرحد شھادت و جانبازی پیش رفتند.

ماموسـتا شـیخی خاطر نشان کرد: اگر امروز در جـامعه موفقیـتی وجود دارد همه این موفقیت‌ها مرھـون فـداکاری و ایثـار شـھدا و ایثـارگران است و بی شک در زندگی ھر شھید و ایثارگری نقش یک زن چه ھمسران و چه مادران شھدا غیر قابل انکار است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بیش از ۹۰ هزار تن نهاده دامی و کشاورزی در کرمانشاه توزیعشد

در پایان این مراسم از خانواده ھای معظم شـھیدان والامقام آسیه خورشیدی پور، آسیه شیخی، گـوھر میرزایی، خـانم میرزایی، خـاو کریمیـان پور، زینب رحمـانی جویـا، نشـمین رسـتمی و جانبـازان گرانقدر پروین رحمانی، رعنا مرادی، آسـیه رحمانی، آسیه علی ویسی، اختر نظری، شیرین رستمی قلعه زنجیری، جمینه محمدی، آواز خلخال نژاد و سعدیه نظری شد.