در مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده  کارکنان سازمان پزشکی قانونی که در رشته های مفاهیم و شفاهی(قرائت، ترتیل و اذان ) در نیمه اول بهمن ماه سال جاری برگزار گردید، پزشکی قانونی کرمانشاه درخشش ویژه ای داشت و۱۱ نفر از پرسنل و خانواده های پزشکی قانونی استان کرمانشاه  به مرحله نهایی راه یافتند […]

 در مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده  کارکنان سازمان پزشکی قانونی که در رشته های مفاهیم و شفاهی(قرائت، ترتیل و اذان ) در نیمه اول بهمن ماه سال جاری برگزار گردید، پزشکی قانونی کرمانشاه درخشش ویژه ای داشت و۱۱ نفر از پرسنل و خانواده های پزشکی قانونی استان کرمانشاه  به مرحله نهایی راه یافتند که اسامی آنها به شرح ذیل است؛

در رشته ترتیل زیر ۱۶ سال

محمد طاها عبدالهی راد

در رشته ترتیل بزرگ سال

آقایان معاد کرد بهمنی و عبدالسلام کرد بهمنی

در رشته مفاهیم

آقایان وحید عزیزی، امیدچنگیزی، محمد نیکان تبار، فرزاد سلگی

 وخانم ها فرشته سلگی، زهرا کرمی، میترا امیری و لیدا فتاحی

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
قصرشیرین استان کرمانشاه "منطقه آزاد تجاری"شد