سرویس کرمانشاه_ مدیر عامل مخابرات منطقه ای کرمانشاه گفت: از شروع  ویروس کرونا استقبال مشترکین  سرویس های تلفن ثابت بیشتر شده و استفاده از اینترنت ۷۰درصد افزیش داشته است. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید وقتی مهربانی مرز ندارد؛ تعمیر رایگان کفش محرومان توسط کفاش‌نیکوکار کرمانشاهی + تصاویر

سرویس کرمانشاه_ مدیر عامل مخابرات منطقه ای کرمانشاه گفت: از شروع  ویروس کرونا استقبال مشترکین  سرویس های تلفن ثابت بیشتر شده و استفاده از اینترنت ۷۰درصد افزیش داشته است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
ایجاد شهرک تخصصی پوشاک را دنبال می‌کنیم