سرویس آذربایجان غربی- محمد سلیم عباسی مدیر کل سازمان فنی و حرفه ایی آذربایجان غربی در یادداشتی می نویسد: بر اساس آمار موجود، در عرصه‌های مختلف تولید، اقتصاد و فرهنگ، حداقل ظرفیت ۹۰ درصد از جمعیت فعال زنان کشور مغفول مانده است، موضوعی که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت یک دگردیسی در […]

سرویس آذربایجان غربی- محمد سلیم عباسی مدیر کل سازمان فنی و حرفه ایی آذربایجان غربی در یادداشتی می نویسد: بر اساس آمار موجود، در عرصه‌های مختلف تولید، اقتصاد و فرهنگ، حداقل ظرفیت ۹۰ درصد از جمعیت فعال زنان کشور مغفول مانده است، موضوعی که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت یک دگردیسی در این حوزه مهم و راهبردی به نظر می‌رسد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
۵۱۷۵۰ جهادگر در حال خدمت رسانی به مردم کم برخوردار کرمانشاههستند