کرمانشاه جناب دکتر طلوعی ششمین مرحله از طرح سلامت محور شهرداری بنام شهید مدافع سلامت اداره بهداشت شهرستان کرمانشاه زنده یاد محمدرضا عزیزی نام گزاری گردید/جهانگیری خاطرنشان کرد:دراین مرحله از طرح مذکور با استقرار تیم کامل وکادر مجرب پزشکی ودرمانی در منطقه محروم وکم برخوردار نوکان خدماتی نظیر ویزیت رایگان پزشک ،مامایی،مشاوره وتنظیم خانواده به […]

بزرگداشت شهیدمدافع سلامت محمدرضاعزیزی

کرمانشاه جناب دکتر طلوعی ششمین مرحله از طرح سلامت محور شهرداری بنام شهید مدافع سلامت اداره بهداشت شهرستان کرمانشاه زنده یاد محمدرضا عزیزی نام گزاری گردید/جهانگیری خاطرنشان کرد:دراین مرحله از طرح مذکور با استقرار تیم کامل وکادر مجرب پزشکی ودرمانی در منطقه محروم وکم برخوردار نوکان خدماتی نظیر ویزیت رایگان پزشک ،مامایی،مشاوره وتنظیم خانواده به نحو مناسب وبهینه ارائه گردی/رئیس اداره سلامت اضافه کرد:همکاری بسیار مطلوب مدیریت ساعی مرکز بهداشت بخش مذکور وحضور کارشناس معاونت اجتماعی نیروی انتظامی با توزیع بروشورهای مفید حاوی پیامهای پلیس واز طرفی غربالگری بیماری کرونا با دستگاههای تب سنج وپالس اکسی متر توسط کارشناسان بهداشت اداره سلامت شهرداری موجب ارتقا سطح کیفی خدمات ارائه شده گردید

وحیدجهانگیری رئیس اداره سلامت اجتماعی سازمان فرهنگی وورزشی شهرداری کرمانشاه با اعلام خبر فوق افزود :حسب رهنمود شهردار محترم کرمانشاه جناب دکتر طلوعی ششمین مرحله از طرح سلامت محور شهرداری بنام شهید مدافع سلامت اداره بهداشت شهرستان کرمانشاه زنده یاد محمدرضا عزیزی نام گزاری گردید
جهانگیری خاطرنشان کرد:دراین مرحله از طرح مذکور با استقرار تیم کامل وکادر مجرب پزشکی ودرمانی در منطقه محروم وکم برخوردار نوکان خدماتی نظیر ویزیت رایگان پزشک ،مامایی،مشاوره وتنظیم خانواده به نحو مناسب وبهینه ارائه گردید
رئیس اداره سلامت اضافه کرد:همکاری بسیار مطلوب مدیریت ساعی مرکز بهداشت بخش مذکور وحضور کارشناس معاونت اجتماعی نیروی انتظامی با توزیع بروشورهای مفید حاوی پیامهای پلیس واز طرفی غربالگری بیماری کرونا با دستگاههای تب سنج وپالس اکسی متر توسط کارشناسان بهداشت اداره سلامت شهرداری موجب ارتقا سطح کیفی خدمات ارائه شده گردید
گفتنی است :در استمرار طرح مذکور پایگاه سلامت نساجی شهرک پرواز نیز با ارائه خدمات رایگان مامایی ،مشاوره وآموزش موارد خاص بهداشتی و…همکاریی شایسته در طرح مذکور بعمل آورد

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
گروسی: حمایت فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برجام ادامه می‌یابد