امسال بیش از ۱۰ میلیارد تومان بسته تشویقی به کارفرمایانی که برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه شغل ایجاد کرده اند، اعطا شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: در سال جاری از طریق کاریابی‌ها و تعامل با کارفرمایان هزار و […]

امسال بیش از ۱۰ میلیارد تومان بسته تشویقی به کارفرمایانی که برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه شغل ایجاد کرده اند، اعطا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: در سال جاری از طریق اختصاص بسته‌های تشویقی به کارفرمایانی که مددجویان را بکار گیرندکاریابی‌ها و تعامل با کارفرمایان هزار و ۵۱۴ فرصت شغلی برای مددجویان کرمانشاهی ایجاد شده است.

طاهری با بیان اینکه این نهاد به کارفرمایانی که مددجویان تحت حمایت را به کار گمارند و شغل پایدار برای آنان ایجاد کنند، بسته‌های تشویقی اعطا می‌کند، افزود: این بسته‌ها شامل پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال متوالی و پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه تا سقف ۵۰ میلیون تومان به ازای به کارگیری هر مددجو است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب وام‌های قرض الحسنه و ۸۵۰ میلیون تومان نیز در قالب حق بیمه به کارفرمایانی که برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شغل ایجاد کرده اند، پرداخت شده است.

طاهری اظهار داشت: کمیته امداد در نظر دارد نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان و موسسات کاریابی را از میان مددجویان دارای مهارت تامین کند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
با گرانفروشان به شدت برخورد می‌کنیم