پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کشف ۲۸۰ کیلوگرم گوشت منجمد تاریخ مصرف گذشته درکرمانشاه