پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید پالایشگاه کرمانشاه بازهم عنوان «صنعت سبز» را از آن خودکرد

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
خط و نشان پلیس برای هرگونه تیراندازی؛ متخلفان از کرمانشاه اخراج می‌شوند