به گزارش خبرنگار مهر، پس از ورود نخستین محموله واکسن به کرمانشاه واکسیناسیون کادر درمان با اولویت شاغلان در بخش آی. سی. یو آغاز شد. مرادی، متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و منصوری، متخصص بیماری‌های عفونی نخستین اشخاصی بودند که واکسن کرونا به آن‌ها تزریق شد. طبق اعلام وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اولویت تزریق […]

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ورود نخستین محموله واکسن به کرمانشاه واکسیناسیون کادر درمان با اولویت شاغلان در بخش آی. سی. یو آغاز شد.

مرادی، متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و منصوری، متخصص بیماری‌های عفونی نخستین اشخاصی بودند که واکسن کرونا به آن‌ها تزریق شد.

طبق اعلام وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اولویت تزریق در کشور با کادر درمان است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کرمانشاه تشدیدشد