سازمان بورس به دلایلی اقدام به توقف نمادها در بازار سهام می کند.امروز ۲۱ بهمن سایت این سازمان اقدام به بروزرسانی این فهرست کرد. سازمان بورس معمولا به ۵ دلیل برخی نمادها را متوقف می کند،در این وضعیت سهم قابل معامله نیست. برگزاری مجمع که سهم در آن حداکثر تا دو روز بعد از اطلاعات […]

سازمان بورس به دلایلی اقدام به توقف نمادها در بازار سهام می کند.امروز ۲۱ بهمن سایت این سازمان اقدام به بروزرسانی این فهرست کرد.

سازمان بورس معمولا به ۵ دلیل برخی نمادها را متوقف می کند،در این وضعیت سهم قابل معامله نیست. برگزاری مجمع که سهم در آن حداکثر تا دو روز بعد از اطلاعات متوقف است. نماد حداقل یک تا دو روز قبل از برگزاری مجمع متوقف می‌شود. 

سهم پس از افشای اطلاعات مجمع در کدال حداکثر تا ۲ روز بعد از افشای اطلاعات باید بازگشایی شود و به صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت نوسان انجام خواهد شد. اگر دستور جلسه مواردی جز موارد ذکر شده باشد آن گاه نماد سهم به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت نوسان بازگشایی می‌شود.

یکی دیگر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرکت‌ها است  نماد سهمی که برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده آماده می‌شود. یک روز معاملاتی قبل از برگزاری مجمع باید متوقف باشد و سهم پس از افشای اطلاعات مجمع در کدال حداکثر تا ۲ روز بعد از افشای اطلاعات در صورتی که تصمیمات منجر به تغییرات سرمایه نشود ، باید بازگشایی شود. اگر موضوع مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه باشد، نماد سهم در زمان بازگشایی با کشف قیمت بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. در غیر این صورت بازگشایی سهم بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان و بر اساس نظر و تایید ناظر بازار خواهد بود.

بورس

متوقف شدن به علت نوسان قیمت پایانی یک سهم بیش از ۲۰ درصد یکی دیگر از دلایل است؛اگر طی ۵ روز کاری متوالی، قیمت پایانی یک سهم بیش از ۲۰ درصد نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. نماد سهم در بورس متوقف و بسته می‌شود. در این حالت نماد سهم به مدت زمان ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد و سپس معاملات سهم از سر گرفته می‌شود. و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تعداد جانباختگان کرونایی در کرمانشاه در ۱۴۹۳ متوقفماند

متوقف شدن به علت نوسان قیمت پایانی یک سهم بیش از ۵۰ درصد دلیل چهارم توقف نمادها است.اگر طی ۱۵ روز کاری متوالی، قیمت پایانی یک سهم بیش از ۵۰ درصد نوسان در جهت مثبت یا منفی داشته باشد معاملات سهم متوقف می‌شود.  در این حالت شرکت ملزم به برگزاری یک کنفرانس اطلاع رسانی از طریق سایت کدال است. در صورت اطلاع رسانی شفاف نماد سهم حداکثر ۲ روز کاری بعد از توقف با محدودیت دامنه نوسان کشف قیمت و بازگشایی می‌شود. همچنین در صورت بسته شدن نماد به شرح فوق، معاملات کلیه اوراق بهادار مرتبط با آن نماد (حق تقدم سهام و اوراق مشتقه) نیز متوقف می‌‌شود. در نوسان ۵۰% سرمایه گذاران و تحلیل گران می‌توانند سوالات خود را از طریق کارگزاری‌ها و مشاور سرمایه گذاری‌ها در مورد وضعیت شرکت در سایت تدان مطرح کنند و ناشر در شفاف سازی پاسخ می‌دهد .

بورس

اما آخرین دلیل متوقف شدن نماد افشای اطلاعات با اهمیت است،اگر شرکتی قصد افشای اطلاعات با اهمیتی به صورت اطلاعیه ای در سایت کدال داشته باشد، نماد آن بسته و معاملات آن متوقف می‌شود. این اطلاعات با اهمیت می‌تواند در دو دسته اطلاعات با اهمیت گروه (الف) یا (ب) جا گیرند که بازگشایی سهم با توجه به این که اطلاعات با اهمیت از گروه (الف) یا گروه (ب) باشد، متفاوت است. تفاوت بازگشایی نماد سهم، پس از افشای اطلاعات با اهمیت در گروه (الف) و (ب) در این است که در صورتی که افشای اطلاعات از گروه (الف) باشد، بازگشایی نماد سهم در روز کاری بعد با کشف قیمت بدون محدودیت دامنه نوسان اتفاق خواهد افتاد. اگر افشای اطلاعات با اهمیت از گروه (ب) باشد بازگشایی نماد سهم در همان روز و یا حداکثر در روز کاری بعد با محدودیت دامنه نوسان کشف قیمت انجام می‌گیرد. 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
از هر ۳ زوج “نابارور” یک زوج را درمان می‌کنیم

بورس