از هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ دسته اول انگلیس و در دیداری معوقه، برنتفورد میهمان ردینگ است. ترکیب برنتفورد اعلام شد و سامان قدوس نیمکت نشین است. برنتفورد در حال حاضر با ۵۴ امتیاز در رده دوم لیگ دسته اول انگلیس قرار دارد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید هوای کرمانشاه، […]

از هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ دسته اول انگلیس و در دیداری معوقه، برنتفورد میهمان ردینگ است.

ترکیب برنتفورد اعلام شد و سامان قدوس نیمکت نشین است.

برنتفورد در حال حاضر با ۵۴ امتیاز در رده دوم لیگ دسته اول انگلیس قرار دارد.

78

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
شوکی بزرگ به تیم سعودی