قیمت خرید وام مسکن در هفته اخیر، رفتاری نوسانی را از خود به جای گذاشت. هزینه وام در روز یکشنبه، ۱۹ بهمن ماه به بالاترین میزان خود از ابتدای این ماه رسید و سپس دوباره وارد روند کاهشی شد. باوجود تمام افت و خیزهای قیمتی در این هفته اما هزینه اخذ تسهیلات برای مجردین همواره بالاتر از […]

قیمت خرید وام مسکن در هفته اخیر، رفتاری نوسانی را از خود به جای گذاشت. هزینه وام در روز یکشنبه، ۱۹ بهمن ماه به بالاترین میزان خود از ابتدای این ماه رسید و سپس دوباره وارد روند کاهشی شد.

باوجود تمام افت و خیزهای قیمتی در این هفته اما هزینه اخذ تسهیلات برای مجردین همواره بالاتر از ۱۷ میلیون تومان بوده که این سطح از گرانی در یک ماه گذشته بی سابقه است. 

متقاضیان وام مسکن برای دریافت وام می توانند اوراق تسهیلات بانک مسکن را تهیه کرده و  از بانک مسکن به اعتبار هر ورق ۵۰۰ هزار تومان وام برای خرید خانه دریافت کنند. سقف خرید این اوراق برای مجردین ۱۴۰ میلیون تومان و برای متاهلین ۲۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. بنابراین مجردین حداکثر مجاز به خرید ۲۸۰ ورق و متاهلین ۴۸۰ ورق خواهند بود. 

نکته مهم دراین بازار آن است که قیمت هر کدام از اوراق برای متقاضیان از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار به دست می‌آید که نقش تعیین کننده‌ای در هزینه پرداختی برای خرید وام مسکن خواهد داشت.

هزینه وام مسکن

در روز شنبه قیمت هر یک از اوراق وام مسکن ۶۱ هزار و ۳۵۰ تومان بوده و در آخرین روز خرید و فروش در بازار، این رقم به ۶۱ هزار و ۷۴۰ تومان رسید؛ یعنی کمتراز ۵۰۰ تومان افزایش.

3

نکته مهم در این رابطه آن بود که در هفته های پیشین بهمن، نرخ خرید و فروش اوراق همواره پایینتر از ۶۰ هزار تومان بوده و در کانال ۵۰ هزار تومان قرار داشته است. اما درهفته اخیر با افزایش این نرخ و ورود به کانال ۶۰ هزار تومان، هزینه وام مسکن برای متقاضیان نیز حد جدیدی را به ثبت رسانده است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
باید و نبایدهای "چهارشنبه سوری"

در همین راستا هزینه وام مسکن برای مجردین در روز شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای متاهلین ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. این مبلغ با یک رفتار نوسانی در نهایت در روز سه شنبه به ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای مجردین و ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای متاهلین رسید.

مرور ارقام نشان می دهد که میزان گرانی وام مسکن در هفته اخیر، در مقایسه با هفته های اول و دوم بهمن ماه، بی سابقه بوده است. هزینه این وام برای مجردین در این هفته همواره بالاتر از ۱۷ میلیون تومان و برای متاهلین بالاتر از ۲۹ میلیون تومان ثبت شده است.

در روز ۱۹ بهمن ماه هزینه وام مسکن در قله گرانی قرار داشته که بالاترین مبلغ در بهمن ماه نیز به حساب می‌آمد.

همچنین نرخ سود اسمی وام مسکن اعلام شده توسط بانک مسکن ۱۷.۵ درصد بوده که البته با جمع شدن هزینه خرید وام مسکن به مبلغ باز پرداخت شده توسط متقاضیان، نرخ سود حقیقی از نرخ سود اسمی بیشتر خواهد بود. 

نرخ سود وام مسکن

متقاضیان وام مسکن، علاوه بر بازپرداخت هزینه وام در طول ۱۲ سال، مجبور به پرداخت هزینه ابتدایی خرید وام مسکن نیز هستند. اگر با این فرض نرخ سود محاسبه شود، نرخ سود در ابتدای بهمن ماه ۲۰.۳ درصد بوده که در دوازدهم این ماه به کمترین میزان خود یعنی ۲۰.۲ درصد رسید.

در ادامه هفته با افزایش هزینه وام مسکن، نرخ سود  بیشترین رقم خود در بهمن ماه را ثبت کرد که معادل با ۲۰.۹ درصد بود.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
افتتاح موتور خانه نهالستان انزل در سرپل ذهاب

در نهایت نرخ سود ۳.۴ واحد درصد بیشتر از نرخ اسمی آن ثبت شد.

مسکن

هزینه نهایی وام مسکن

در همین خصوص نهایتا خالص هزینه های مجردینی که در تمامی روزهای هفته گذشته برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و بایستی آن را در طول ۱۲ سال به بانک باز پرداخت کنند دامنه نوسانی موازی با نرخ سود وام مسکن داشته است. بر این اساس خالص هزینه پرداختی مجردین در روز شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۷۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود با ۳ میلیون تومان افزایش در انتهای هفته  ۷۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شد. این رقم برای متاهلین از ۳۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۳۳۰ میلیون تومان رسید. تفاضل این دو رقم نشان از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.

هزینه ای که در مجموع متقاضیان وام مسکن درازای دریافت وام می پردازند روندی همگون با روند سود و هزینه اوراق داشته است. 

بنابراین این متغیر نیز پس از آنکه در روز یکشنبه ۱۲ بهمن به ارزان ترین حد خود رسید مسیر گرانی وام شروعی دوباره پیدا کرده و به بالاترین حد خود در روز یکشنبه ۱۹ بهمن به ۳۰ میلیون تومان رسید.