زنده شدن جوان آبادانی اورژانسی ها را حیرت زده کرد.در پی تماس با مرکز اورژانس آبادان در ساعت ۸:۳۱ مبنی بر ایست قلبی تنفسی یک جوان ۳۹ ساله، سریعا نزدیک ترین پایگاه اورژانس کد ۶۰۳۳ ذولفقاری به محل اعزام شد. به گزارش خبرنگار رکنا، پس از رسیدن کارشناسان اورژانس بر بالین بیمار و کنترل علائم حیاتی بیمار، هیچ […]

زنده شدن جوان آبادانی اورژانسی ها را حیرت زده کرد.در پی تماس با مرکز اورژانس آبادان در ساعت ۸:۳۱ مبنی بر ایست قلبی تنفسی یک جوان ۳۹ ساله، سریعا نزدیک ترین پایگاه اورژانس کد ۶۰۳۳ ذولفقاری به محل اعزام شد.

به گزارش خبرنگار رکنا، پس از رسیدن کارشناسان اورژانس بر بالین بیمار و کنترل علائم حیاتی بیمار، هیچ گونه علائم حیاتی نداشته است.

عملیاتcpr یا (احیا قلبی ریوی) به سرعت توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی بر بالین بیمار انجام شد

و عملیات لوله گذاری تنفسی برای بیمار در حین اعزام در آمبولانس انجام شد و cpr (احیا قلبی ریوی) تا رسیدن آمبولانس به بیمارستان ادامه و بیمار با برگشت علائم حیاتی تحویل بیمارستان شد.

جوان آبادانی مرد ولی دوباره زنده شد

همچنین بخاطر عملیات لوله گذاری و cpr موفق توسط کارشناسان اعزامی، به صورت کتبی و شفاهی از سوی متخصص طب اورژانس شهید بهشتی (دکتر محمدیان) و مدیر پرستاری بیمارستان مورد تشویق قرار گرفتند.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
معاون اول رییس جمهور وارد کرمانشاه شد