دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال  با رسول خطیبی، سرمربی تیم آلومینیوم اراک در هتل المپیک دیدار کرد. سرمربی تیم ملی از زمان انتخاب برای این پست با اکثر مربیان لیگ برتری دیدار داشته است. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید ممنوعیت تردد شبانه در ۵ شهرستان کرمانشاه اجرا می‌شود

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال  با رسول خطیبی، سرمربی تیم آلومینیوم اراک در هتل المپیک دیدار کرد. سرمربی تیم ملی از زمان انتخاب برای این پست با اکثر مربیان لیگ برتری دیدار داشته است.

2

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
توزیع بیش از 90 میلیون لیتر مواد سوختی در مناطق روستاییکرمانشاه