شهریار حیدری : اگر اتاق بازرگانی کرمانشاه واقعاً مفید و مؤثر عمل می‌کرد قاعدتاً باید پیله‌ور را به تجارت و تاجر را به تجارت بین‌المللی هدایت می‌کردیم ولی برعکس آن اتفاق افتاده است/اتاق بازرگانی هر دوره نزدیک به انتخابات این اتاق تعدادی کارت تجار و پیله‌وران را انباشت می‌کند و با همان تعداد کارت رأی […]

عملکرد اتاق بازرگانی کرمانشاه به تجار آسیب‌زده است/ اگر اتاق بازرگانی کرمانشاه وجاهتی در بین تاجران دارد خود را در معرض نقد قرار بدهد

شهریار حیدری : اگر اتاق بازرگانی کرمانشاه واقعاً مفید و مؤثر عمل می‌کرد قاعدتاً باید پیله‌ور را به تجارت و تاجر را به تجارت بین‌المللی هدایت می‌کردیم ولی برعکس آن اتفاق افتاده است/اتاق بازرگانی هر دوره نزدیک به انتخابات این اتاق تعدادی کارت تجار و پیله‌وران را انباشت می‌کند و با همان تعداد کارت رأی می‌آورند وگرنه رأی تاجران را ندارند!/ اگر اتاق بازرگانی کرمانشاه وجاهتی در بین تاجران دارد خود را در معرض نقد قرار بدهد/اطلاعات تجاری کشورهای همسایه در اختیار تاجران قرار نمی‌گیرد/این دوره پایان این تفکر حاکم بر اتاق بازرگانی کرمانشاه است/سال‌های اخیر بدترین شرایط حاکم بر اتاق بازرگانی سپری می‌شود/ مردم مرزنشین استان کرمانشاه از ظرفیت‌های تجاری موجود در مرز بهره نبرده‌اند.

انتقاد شدید نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از اتاق بازرگانی کرمانشاه

 شهریار حیدری :
عملکرد اتاق بازرگانی کرمانشاه به تجار آسیب‌زده است
 اگر اتاق بازرگانی کرمانشاه واقعاً مفید و مؤثر عمل می‌کرد قاعدتاً باید پیله‌ور را به تجارت و تاجر را به تجارت بین‌المللی هدایت می‌کردیم ولی برعکس آن اتفاق افتاده است
اتاق بازرگانی هر دوره نزدیک به انتخابات این اتاق تعدادی کارت تجار و پیله‌وران را انباشت می‌کند و با همان تعداد کارت رأی می‌آورند وگرنه رأی تاجران را ندارند!
 اگر اتاق بازرگانی کرمانشاه وجاهتی در بین تاجران دارد خود را در معرض نقد قرار بدهد
اطلاعات تجاری کشورهای همسایه در اختیار تاجران قرار نمی‌گیرد
این دوره پایان این تفکر حاکم بر اتاق بازرگانی کرمانشاه است
سال‌های اخیر بدترین شرایط حاکم بر اتاق بازرگانی سپری می‌شود
 مردم مرزنشین استان کرمانشاه از ظرفیت‌های تجاری موجود در مرز بهره نبرده‌اند/تیترنیوز

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
دستگیری ۶ نفر از عوامل نزاع و درگیری در گیلانغرب