صاحبان خودرو با مشکلات بسیاری روبرو شدند و در خانه مورد سرزنش قرار گرفتند. پیامک هایی که می توانست هر خانواده ای را از هم بپاشد. اما ارسال پیامک ها برخی را به هوش کرد چرا که ساعت های ارسال این پیامک ها غیرمعقول بود و پشت سر هم. اولین پیامک تذکر در مورد کشف […]

چگونگی ثبت اعتراض به پیامک های کشف حجاب / پلیس باید شفاف سازی کند

صاحبان خودرو با مشکلات بسیاری روبرو شدند و در خانه مورد سرزنش قرار گرفتند. پیامک هایی که می توانست هر خانواده ای را از هم بپاشد. اما ارسال پیامک ها برخی را به هوش کرد چرا که ساعت های ارسال این پیامک ها غیرمعقول بود و پشت سر هم. اولین پیامک تذکر در مورد کشف حجاب بود به صاحب خودرو. در دومین پیامک که بلافاصله ارسال شده است نوشته شده تا ۱۰ روز مهلت دارید که به پلیس امنیت مراجعه کنید. صاحب خودرو دو سه ساعت بعد پیامکی مبنی بر این که “شما در مهلت مقرر به پلیس مراجعه نکرده اید بنابراین خودروی شما توقیف خواهد شد” را دریافت می کرد./در این میان شایعه “درآمدزایی پلیس از جریمه های حجاب” قوت گرفت. اما نمایندگان مجلس که در جلسات نیروی انتظامی و پلیس راهور حضور داشتند این موضوع را قویا تکذیب کردند. اما سردار مهدی حاجیان، سخنگوی ناجا در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا که چرا پیامک های کشف حجاب افزایش یافته و ایرادات زیادی دارد، گفت: این مشکل سامانه پلیس است و پیامک ها به دلیل مشکلات سیستمی برای صاحبان خودرو ارسال شده است. پلیس در حال رفع این مشکل است و از شهروندان خواهش می کنیم که در این مورد صبوری به خرج داده و مانند همیشه همراه پلیس باشند./سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در ادامه در توضیح گفت: افرادی که به پیامک ارسال شده اعتراض دارند،می توانند در سامانه پلیس امنیت اعتراض خود را به ثبت برسانند.ورود به این سامانه نیاز به تائید صلاحیت فرد دارد.پلیس باید با شفاف سازی و مدرک باید جریمه را ثبت کند و کاملا کجرز شود که فرد خاطی کشف حجاب کرده بوده است.کشف حجاب از لحاظ قانونگذار جرم تلقی شده است و پلیس مجری قانون است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
آغاز به‌کار انجمن "صنعت ساختمان" در کرمانشاه

صاحبان خودرو با مشکلات بسیاری روبرو شدند و در خانه مورد سرزنش قرار گرفتند. پیامک هایی که می توانست هر خانواده ای را از هم بپاشد. اما ارسال پیامک ها برخی را به هوش کرد چرا که ساعت های ارسال این پیامک ها غیرمعقول بود و پشت سر هم. اولین پیامک تذکر در مورد کشف حجاب بود به صاحب خودرو. در دومین پیامک که بلافاصله ارسال شده است نوشته شده تا ۱۰ روز مهلت دارید که به پلیس امنیت مراجعه کنید. صاحب خودرو دو سه ساعت بعد پیامکی مبنی بر این که “شما در مهلت مقرر به پلیس مراجعه نکرده اید بنابراین خودروی شما توقیف خواهد شد” را دریافت می کرد.

نارضایتی از پیامک کشف حجاب

این پیامک ها باعث نارضایتی های بسیاری شده و در دوره شیوع کرونا بسیاری از صاحبان خودرو به پلیس امنیت مراجعه کردند و ازدحام جمعیت جان شهروندان را به مخاطره می انداخت.

در این میان شایعه “درآمدزایی پلیس از جریمه های حجاب” قوت گرفت. اما نمایندگان مجلس که در جلسات نیروی انتظامی و پلیس راهور حضور داشتند این موضوع را قویا تکذیب کردند. اما سردار مهدی حاجیان، سخنگوی ناجا در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا که چرا پیامک های کشف حجاب افزایش یافته و ایرادات زیادی دارد، گفت: این مشکل سامانه پلیس است و پیامک ها به دلیل مشکلات سیستمی برای صاحبان خودرو ارسال شده است. پلیس در حال رفع این مشکل است و از شهروندان خواهش می کنیم که در این مورد صبوری به خرج داده و مانند همیشه همراه پلیس باشند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
۶۵۰ واحد تولیدی در کرمانشاه پروانه استاندارد دارند

ثبت اعتراض در سامانه

سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در ادامه در توضیح گفت: افرادی که به پیامک ارسال شده اعتراض دارند،می توانند در سامانه پلیس امنیت اعتراض خود را به ثبت برسانند.ورود به این سامانه نیاز به تائید صلاحیت فرد دارد.پلیس باید با شفاف سازی و مدرک باید جریمه را ثبت کند و کاملا کجرز شود که فرد خاطی کشف حجاب کرده بوده است.کشف حجاب از لحاظ قانونگذار جرم تلقی شده است و پلیس مجری قانون است.