از ابتدای امسال تا کنون ۵ میلیون نفر ساعت آموزش در مراکز فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه به متقاضیان ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: از این میزان آموزش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ساعت در مراکز بخش دولتی و مابقی […]

از ابتدای امسال تا کنون ۵ میلیون نفر ساعت آموزش در مراکز فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه به متقاضیان ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: از این میزان آموزش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ارائه ۵ میلیون نفر ساعت آموزش در مراکز فنی و حرفه‌ای کرمانشاهنفر ساعت در مراکز بخش دولتی و مابقی در مراکز خصوصی استان ارائه شده است.

یاور محمدی با اشاره به اینکه با توجه به شیوع بیماری کرونا ۳۰ درصد از دوره‌های آموزشی بصورت مجازی برگزار شده، افزود: این آموزش‌ها در چهار حوزه خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان عملکرد آموزشی در حوزه خدمات شامل رشته‌های مراقبت و زیبایی، صنایع پوشاک و فناوری اطلاعات بوده است.

محمدی یادآور شد: متقاضیان می‌توانند با حضور در مراکز دولتی و یا آموزشگاه‌های دارای مجوز از اداره کل فنی و حرفه‌ای مهارت‌های مورد نیاز را فرا گیرند.

در حال حاضر ۲۱ مرکز دولتی و ۲۰۰ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد در استان کرمانشاه مشغول ارایه آموزش‌های مهارتی به متقاضیان هستند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تعداد مقامات مستعفی دولت انگلیس به چهار نفر رسید