شعیب خنجری لو می دهد ، ایراد  به سبیل عزیز ویسی
شعیب خنجری لو می دهد ، ایراد  به سبیل عزیز ویسی
پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
ایجاد سه پتروشیمی پایین‌دست مادر در شهر‌های سنقر، کنگاور وروانسر