کرمانشاه- پایگاه خبری طلوع- طبق ارزیابی به عمل آمده از عملکرد شهرداری کرمانشاه توسط کمیته داوری، درمراسم اعطای جوایز یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران؛ شهرداری کرمانشاه موفق به کسب بالاترین سطح جایزه(تندیس زرین) شد./به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طلوع کرمانشاه- در مراسم اعطای جوایز یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران که معاون […]

شهرداری کرمانشاه تندیس زرین جایزه ملی مدیریت ایران را دریافت کرد

کرمانشاه- پایگاه خبری طلوع- طبق ارزیابی به عمل آمده از عملکرد شهرداری کرمانشاه توسط کمیته داوری، درمراسم اعطای جوایز یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران؛ شهرداری کرمانشاه موفق به کسب بالاترین سطح جایزه(تندیس زرین) شد./به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طلوع کرمانشاه- در مراسم اعطای جوایز یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران که معاون وزیر اقتصاد و دارایی و جمعی ازمدیران نخبه کشور حضور داشتند  دکتر”محمدعلی یارتبار” مدیرکل امورمالی شهرداری کرمانشاه تندیس زرین و جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد.

کرمانشاه- پایگاه خبری طلوع- طبق ارزیابی به عمل آمده از عملکرد شهرداری کرمانشاه توسط کمیته داوری، درمراسم اعطای جوایز یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران؛ شهرداری کرمانشاه موفق به کسب بالاترین سطح جایزه(تندیس زرین) شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طلوع کرمانشاه- در مراسم اعطای جوایز یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران که معاون وزیر اقتصاد و دارایی و جمعی ازمدیران نخبه کشور حضور داشتند  دکتر”محمدعلی یارتبار” مدیرکل امورمالی شهرداری کرمانشاه تندیس زرین و جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
فارس من| خسارت 50 درصدی کشاورزان واریز و پرونده‌اش بستهشد