حجت الاسلام شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آخر هفته جاری به کرمانشاه سفر می کند و قرار است خطبه‌های پیش از نماز جمعه این هفته‌ی استان کرمانشاه با سخنرانی او باشد پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید مسئولین اجازه ندهند، مردم ناامید شوند

حجت الاسلام شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آخر هفته جاری به کرمانشاه سفر می کند و قرار است خطبه‌های پیش از نماز جمعه این هفته‌ی استان کرمانشاه با سخنرانی او باشد

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
گلریزان مجازی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد درکرمانشاه