به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه؛ هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون اقتصادی استاندار و مدیران و فعالان حوزه صنعت و تجارت و بخش خصوصی برگزار شد؛ عنوان کرد: ساختار اداری کشور به گونه‌ای است که استان‌ها استقلال تصمیم گیری چندانی در حوزه اقتصادی […]

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه؛ هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تحریم‌ها را با تسهیل‌گری در حوزه صادرات خنثی کنیمکه با حضور معاون اقتصادی استاندار و مدیران و فعالان حوزه صنعت و تجارت و بخش خصوصی برگزار شد؛ عنوان کرد: ساختار اداری کشور به گونه‌ای است که استان‌ها استقلال تصمیم گیری چندانی در حوزه اقتصادی برخوردار نیستند و مدیران برای هر کاری نیازمند استعلام از وزارتخانه هستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر کشور بخواهد پیشرفت کند باید حتما این اختیار تصمیم گیری در حوزه اقتصادی را به استان‌ها واگذار کنند تا مشکلات به حداقل برسد.

استاندار کرمانشاه برخی از این مشکلات حوزه اقتصادی را نیز در حوزه اختیارات استان دانست و گفت: انتظار می‌رود که مدیران دستگاه‌های مختلف اینگونه مشکلات را با دلسوزی مرتفع نمایند.

وی گمرک را از جمله مجموعه‌های مرتبط با صادر کنندگان دانست و گفت: صادرکنندگان در شرایط بسیار سخت و با ایثارگری فداکاری در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی مشغول فعالیت هستند و به کشور کمک می‌کنند.

بازوند بیان کرد: این شرایط دشوار باید مجموعه گمرک تسهیلگر بخش صادرات باشد در غیر اینصورت ما گرفتار یک خود تحریمی داخلی خواهیم شد.

وی ادامه داد: متاسفانه در ساختار اداری برخی از کارمندان تمایلی به جوابگویی به ارباب رجوع را نداشته و انگار وظیفه‌ای در این حوزه ندارند که این یک ذهنیت بسیار بد و مخرب است و این افراد باید توبیخ شوند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
۱۰ کرسی تلاوت و تفسیر آیات در بقاع متبرکه کرمانشاه برگزار میشود