تا کنون با مشارکت ۲۵ هزار کرمانشاهی در پویش مدرسه سازی «آجر به آجر» ۳۷۰ میلیون تومان برای ساخت مدرسه جمع آوری شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل نوسازی مدارس استان گفت: پویش مردمی «آجر به آجر» یک برنامه تحولی توسعه مشارکت‌های مردمی است که با هدف جمع‌آوری کمک‌های خُرد […]

تا کنون با مشارکت ۲۵ هزار کرمانشاهی در پویش مدرسه سازی «آجر به آجر» ۳۷۰ میلیون تومان برای ساخت مدرسه جمع آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل نوسازی مدارس استان گفت: پویش مردمی «آجر به آجر» یک برنامه تحولی مشارکت ۲۵ هزار کرمانشاهی در طرح «آجر به آجر»توسعه مشارکت‌های مردمی است که با هدف جمع‌آوری کمک‌های خُرد برای مدرسه سازی و ترویج فرهنگ کار خیر شکل گرفته است.

مرزبان نظری افزود: هر چقدر مشارکت در این طرح بیشتر باشد، می‌توان گام‌های بلند تری برای بازسازی فضا‌های آموزشی برداشت.

وی خاطرنشان کرد: با مبلغ ۳۷۰ میلیون تومانی که تا کنون در طرح «آجر به آجر» در استان جمع آوری شده به زودی کار ساخت یک مدرسه در روستا‌های محروم کرمانشاه اغاز می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه اظهار داشت: در پویش «آجر به آجر» در سه گروه با توجه به ظرفیت‌ها و برنامه‌های ارائه شده به ترویج و توسعه مدرسه سازی پرداخته می‌شود تا هر فرد خیرخواهی حتی با پرداخت هزار تومان فرصت پیوستن به جمع بزرگ و کریمانه خیرین را داشته باشد.

مرزبان نظری همچنین به فعالیت ۴۰۰ خیر حقیقی و حقوقی مدرسه ساز در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: امسال در تعهد این خیرین ۵۰ میلیارد تومان تعریف شده که صد درصد آن محقق شده است.

وی افزود: خیرین مدرسه ساز امسال کار ساخت ۶۸ مدرسه را در استان کرمانشاه شروع کرده اند که تا کنون ۱۵ مدرسه به بهره برداری رسیده و تا مهر سال ۱۴۰۰ نیز کار ساخت مدارس باقی مانده به اتمام می‌رسد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
مفاهمه و گفت‌وگو عامل اصلی «نشاط انتخاباتی» است