قیمت سکه امامی، نیم و ربع سکه امروز در بازار پایین آمد. آخرین نرخ سکه امامی قیمت سکه امامی به ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲روز پیش، کاهش ۳.۴۸ درصدی داشته است. جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۳.۴۸ […]

قیمت سکه امامی، نیم و ربع سکه امروز در بازار پایین آمد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲روز پیش، کاهش ۳.۴۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۵۰۰,۰۰۰

-۴۰۰,۰۰۰

-۳.۴۸

۱۷:۰۳

۱۱,۹۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰.۸۴

۲ روز پیش

۱۱,۸۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۰.۸۵

۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۴۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۳۳ درصدی داشته است.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با کاهش ۲.۳۸ درصدی، از ۴,۳۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد هزار) تومان به ۴,۲۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۴۵۰,۰۰۰

-۱۵۰,۰۰۰

-۲.۳۳

۱۷:۰۴

۶,۶۰۰,۰۰۰

۰

۰

۲ روز پیش

۶,۶۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۷۶

۳ روز پیش

 

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۲.۰۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اکران فیلم های سینمایی در مناطق محروم کرمانشاه