بسم الله الرحمن الرحیم رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلاً خبر ارتحال مجاهد انقلابى ، بقیهالشهدا مرحوم حاج بهروز همتى موجب تاثر وتاسف فراوان گردید. آن فقید سعید و استاد بصیر و مدیر خستگى ناپذیر عمر بابرکت خود را از قبل از انقلاب تا زمان وفاتش […]

بسم الله الرحمن الرحیم

رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلاً

خبر ارتحال مجاهد انقلابى ، بقیهالشهدا مرحوم حاج بهروز همتى موجب تاثر وتاسف فراوان گردید.

آن فقید سعید و استاد بصیر و مدیر خستگى ناپذیر عمر بابرکت خود را از قبل از انقلاب تا زمان وفاتش در عرصه هاى علمى، فرهنگى و مدیریت اجرایى در خدمت به مردم وتبعیت کامل از امام راحل ( ره) و مقام معظم رهبرى سپرى کرد. حضور موثر و خالصانه ایشان در جبهه هاى نبرد در زمان دفاع مقدس و پس از آن در خدمتگزارى به محرومین و دفاع از انقلاب و رهبرى در تمام عرصه ها مدال افتخارى بود که تا پایان عمر بر سینه داشت. افتتاح بنیاد حضرت مهدى موعود (عج) و خدمات فرهنگى در پایان عمرشریفش از دیگر باقیات الصالحاتى بود که ان شاالله ذخیره قیامتش خواهندبود .

آن مرحوم براى نیروهاى انقلاب حکم پدر معنوى داشت و امروز فقدانش ثلمه اى براى فرزندان انقلاب در کرمانشاه خواهدبود. ازخداوند متعال براى روح آن مرحوم مغفور غفران و رحمت واسعه حضرت اله وصبر جمیل براى بازماندگان مسئلت مینمایم.

چهارم دی ماه یکهزار و سیصدو نود ونه
خادم مردم شریف کرمانشاه محمد رشیدى

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
وام بدون ضامن !!