ببینید| سوخو ۲۷ اوکراین با بمب افکن آمریکایی

ببینید| سوخو ۲۷ اوکراین با بمب افکن آمریکایی

مهمات تهاجم مستقیم مشترک یا JDAM ابزار هدایت‌گری است که بمب گرانشی غیر هدایت شونده را به بمب هوشمند تبدیل می‌کند که قابلیت عملکرد در همه شرایط آب و هوایی را دارد. ترکیب -۲۷ و JDAM یک ترکیب بالقوه قدرتمند است. سوخو-۲۷ دو موتوره و تک سرنشین با حداکثر وزن ۳۶ تنی خود می تواند چندین تن بمب را تا شعاع ۷۰۰ مایلی یا بیشتر حمل کند و در حین مسیر از خود دفاع کند.

برای تبدیل رهگیرها به جنگنده بمب افکن مقداری تلاش لازم بود. ناوگان سوخو-۲۷ اوکراین شامل ترکیبی از «سوخو-۲۷اس» و «سوخو-۲۷پی»، است. مدل‌های «اس» نسل اول Flankers هستند که فقط قابلیت هوا به زمین ابتدایی را دارند که از بمب‌های هدایت‌نشده استفاده می‌کنند. هواپیماهای «سوخو-۲۷پی» در اواخر دهه ۱۹۸۰ رابط های بمب خود را حذف کردند.

ببینید| سوخو ۲۷ اوکراین با بمب افکن آمریکایی

سوخو-۲۷ قبلاً می توانست بمب حمل کند و بازیابی قابلیت هوا به زمین سوخو-۲۷پی، چندان دشوار نبود. اما برای به کارگیری JDAM-ERهای هدایت شونده با GPS، پیمانکاران آمریکایی و اوکراینی مجبور شدند یک دکل جدید اختراع کنند.

مشخص نیست که نیروی هوایی اوکراین چه تعداد سوخو-۲۷ را برای JDAM تغییر داده است. هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ فروپاشید، اوکراین ۷۴ فروند سوخو-۲۷ جدید در آن زمان را به ارث برد. بیست و سه سال بعد، تنها ۲۴ فروند در خدمت فعال بودند.