بحران ارزی قطعه سازان طی یک ماه گذشته شدت گرفت| یک میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو می رسد؟

بحران ارزی قطعه سازان طی یک ماه گذشته شدت گرفت| یک میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو می رسد؟

یک مقام مسئول به بازار خبر داد:
بحران ارزی قطعه سازان طی یک ماه گذشته شدت گرفت| یک میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو می رسد؟

یک مقام مسئول در وزارت صمت که نخواست نامش فاش شود، به بازار گفت: به دلیل چالش تخصیص ارز طی یک ماه گذشته از سوی قطعه سازان درخواستی مبنی برتامین ارز به وزارت صمت ارسال نشده است.

بازار؛ گروه خودرو: یک مقام مسئول در وزارت صمت که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار «بازار» در خصوص روند تخصیص ارز به صنایع خودروسازی، گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده یک میلیارد دلار ارز به صنایع خودروسازی اختصاص خواهد یافت، اما این مقدار برحسب کسر ارزهای استفاده شده طی سال جاری توسط صنایع خودروسازی است. اگر از یک میلیارد دلار ارز تخصیص یافته بودجه ای باقی ماند آن را به صنعت خودرو اختصاص خواهند داد.

این مقام آگاه در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه چالش تامین ارز قطعه سازان بهبود خواهد یافت، بیان کرد: طی یک ماه گذشته از سوی قطعه سازان درخواستی مبنی بر تخصیص ارز به این وزارتخانه ارسال نشده است. وضعیت کمبود نقدینگی و عدم تامین ارز برای زنجیره تامین می تواند برنامه افزایش تیراژ خودروسازان در شش ماهه دوم سال جاری را با بحران همراه کند.

وی افزود: صنعت خودرو در شش ماهه دوم سال جاری جهت جبران انحراف از معیار تولید یا تحویل تعهدات معوق خود، برنامه افزایش تیراز را دنبال می کند. با وضعیت فعلی تامین ارز صنایع خودروسازی نباید امیدی به رشد تولید یا انجام تعهدات داشته باشند.

این مقام آگاه در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی براینکه بحران نقدینگی در صنایع قطعه سازی چالش جدی صنعت خودرو را رقم خواهد زد، بیان کرد: محور اصلی اشتغال در صنایع خودروسازی متعلق به قطعه سازان است، برخی از واحدهای تولیدی قطعه در کشور طی سه سال گذشته تعطیل یا تغییر کاربری یافته است. در صورت تداوم این موضوع و عدم تغییر رویکرد نظام مالی بانک ها با قطعه سازان بحران عدم توان تولید خودرو و معضل بیکاری ایجاد خواهد شد.