برای وعده صبحانه مربا چی بخریم؟

برای وعده صبحانه مربا چی بخریم؟

قیمت برخی از نشان های تجاری مربا های موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا قیمت (تومان)
مربا آلبالو اصالت – ۸۲۰ گرم ۱۱۴,۵۰۰
مربا بالنگ اصالت – ۸۲۰ گرم ۹۹,۰۰۰
مربا توت فرنگی بیژن – ۲۹۰گرم ۴۳,۹۰۰
مربا گل سرخ بیژن – ۲۹۰ گرم ۳۰,۹۰۰
مربا گل محمدی سحر – ۴۰۰ گرم ۴۴,۵۰۰
مربا شقاقل آیش – ۳۵۰ گرم ۶۳,۴۳۰
مربا تمشک کشت چین – ۶۰۰ گرم ۷۷,۹۰۰

برای وعده صبحانه مربا چی بخریم؟