برای وعده صبحانه مربا چی بخریم؟

۰۸:۰۰ – ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

۰۸:۰۰ – ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

برای وعده صبحانه مربا چی بخریم؟

قیمت برخی از نشان های تجاری مرباهای موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا قیمت (تومان)
مربا آلبالو اصالت – ۸۲۰ گرم ۱۱۴,۵۰۰
مربا بالنگ اصالت – ۸۲۰ گرم ۹۹,۰۰۰
مربا توت فرنگی بیژن – ۲۹۰گرم ۴۳,۹۰۰
مربا گل سرخ بیژن – ۲۹۰ گرم ۳۰,۹۰۰
مربا گل محمدی سحر – ۴۰۰ گرم ۴۴,۵۰۰
مربا شقاقل آیش – ۳۵۰ گرم ۶۳,۴۳۰
مربا تمشک کشت چین – ۶۰۰ گرم ۷۷,۹۰۰