برخورد مناسبی با مقصر در مرحله بازپرسی نشده/ معتقد به برخورد جدی با مقصر هستیم

برخورد مناسبی با مقصر در مرحله بازپرسی نشده/ معتقد به برخورد جدی با مقصر هستیم

برخورد مناسبی با مقصر در مرحله بازپرسی نشده/ معتقد به برخورد جدی با مقصر هستیم

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: معتقدیم اگر قصوری انجام شده در مراجع ذیربط تحقیق و بررسی شود و هیچ فرد از این قصور دفاع نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات؛ محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی در حاشیه مراسم دومین رویداد آموزشی سازمان نظام پزشکی گفت: هر فوتی به خصوص فوت نوزاد برای جامعه پزشکی تاسف برانگیز است اما معتقدم که اگر قصوری داشته و تاخیری در حضور کادر درمان داشته است قابل قبول نبوده و به همین دلیل پرونده های پزشکی در مراجع ذیربط باید بررسی شود.

وی بیان کرد: پرونده های فوت در بیمارستان ها یک موضوع تخصصی است که باید بررسی شده تا اگر قصوری انجام شده در مراجع ذیربط تحقیق و بررسی شود و هیچ فرد از این قصور دفاع نخواهد کرد.

رئیس سازمان نظام پزشکی ادامه داد: در بررسی چنین پرونده هایی باید کاملا خردورزانه برخورد شود. شکل برخورد با همکاران در مرحله بازپرسی قابل دفاع نیست. در مرحله بازپرسی برخورد مناسبی انجام نشده است.

وی تاکید کرد: بیمارستان کودکان مفید یکی از شلوغ‌ترین مراکز درمانی است و بالغ بر هزار نفر به این بیمارستان مراجعه می‌کنند.

رئیس‌زاده بیان کرد: با قصور حتما و به جد برخورد خواهد شد و پرونده‌ها به طوردقیق در سازمان نظام پزشکی بررسی می‌شود. مسئولان هوشمندی لازم را داشته و مطالبات همکاران را به موقع پرداخت کنند.

وی افزود: در خصوص پرونده مراجع قضایی باید نظر تخصصی بدهند اما شکل برخورد با همکاران مناسب نیست. اینکه در مرحله بازپرسی عکس از همکاران گرفته شود موضوعی است که باید کارشناسان حقوقی نظر بدهند.

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: الان ۸۰درصد از پرونده ها در نظامپزشکی منجر به پیروزی بیمار شده است.