برداشت ۲۰ تن محصول بادام زمینی در گلپایگان

برداشت ۲۰ تن محصول بادام زمینی در گلپایگان

مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان اشاره به اینکه آب و هوایی شهرستان بهترین شرایط برای کشت بادام زمینی را دارد، گفت: به طور متوسط در هر هکتار سطح زیر کشت بادام زمینی پنج تا هفت تن پیله‌تر حاصل می‌شود، که در مجموع بیش از ۲۰ تن بادام زمینی برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علی‌اصغر میرزایی امروز- سه‌شنبه نهم آبان‌ماه- در حاشیه نخستین برداشت بادام زمینی شهرستان، اظهار کرد: نخستین محصول بادام زمینی شهرستان گلپایگان امسال توسط یک کشاورز گلپایگانی در سطح چهار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه حسن آباد کاشت شده است.
وی با اشاره به اینکه محصول بادام زمینی در اردیبهشت‌ماه کاشت، و در اول آبان‌ماه برداشت شده است، افزود: کاشت و برداشت این محصول به صورت مکانیزه انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان ادامه داد: آبیاری محصول بادام زمینی شهرستان به روش تیپ انجام شد که نسبت به روش غرقابی ۵۰ درصد صرفه‌جویی داشت.
میرزایی با اشاره به اینکه آب و هوایی شهرستان بهترین شرایط برای کشت بادام زمینی را دارد، گفت: به طور متوسط در هر هکتار سطح زیر کشت بادام زمینی پنج تا هفت تن پیله‌تر حاصل می‌شود، که در مجموع بیش از ۲۰ تن بادام زمینی برداشت شده است.
میرزایی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزی در اجرای سیستم آبیاری نوین، در حال حاضر ۸۰۰ هکتار از محصولات شهرستان به روش تیپ آبیاری می‌شود که صرفه‌جویی ۵۰ درصدی در مصرف دارد.
وی با اشاره به کشت محصول پسته در شهرستان، گفت: از سطح ۲۰۰ هکتاری زیر کشت محصول پسته، ۴۰ درصد آن بارور شده است که در سال جاری ۲۵۰ تن برداشت داشتیم.

کد خبر 700472