بررسی درخواست محکومان امنیتی که ابراز ندامت کردند

بررسی درخواست محکومان امنیتی که ابراز ندامت کردند

صبح امروز علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با حضور در از بند‌ها و بخش‌های مختلف این ندامتگاه بازدید کرد.

در طرحی ویژه که به دستور دادستان تهران اجرا شد، ۱۱۵ نفر از معاونان دادستان، سرپرست‌های دادسرا‌های تهران، قضات اجرای احکام، بازپرسانی که در زندان‌ها زندانی دارند و همچنین قضات ناظر با حضور در زندان‌های اوین، کانون اصلاح و تربیت، زندان زنان، قزلحصار و تهران بزرگ از این اماکن بازدید و به مشکلات و دغدغه‌های مددجویان رسیدگی کردند.

دادستان تهران ابتدا با حضور در بند ۶ زندان اوین با مددجویان این بند به صورت چهره به چهره دیدار کرد که افراد در بند به نوبت مشکلات خود را برای صالحی عنوان کردند و در ادامه دادستان تهران ضمن بررسی موارد دستورات لازم جهت کمک به این افراد را صادر کرد.

بررسی درخواست محکومان امنیتی که ابراز ندامت کردند

در ادامه این بازدید صالحی با حضور در حسینیه ندامتگاه اوین به صورت چهره به چهره با مددجویان این زندان دیدار و پس از دریافت مشکلات مطروحه آن‌ها به دغدغه‌هایشان رسیدگی و دستورات لازم را جهت کمک به این مددجویان صادر کرد.

علی صالحی، دادستان تهران با بیان اینکه به همراه ۱۱۵ نفر از همکاران خود از ۵ زندان استان تهران بازدید شد، اظهار کرد: در بازدید امروز از زندان اوین پس از انجام دیدار چهره به چهره با مددجویان و دریافت درخواست‌‌هایشان، دستورات لازم جهت کمک به آن‎‌ها صادر شد.

وی با اشاره به جزئیات درخواست‌های مطروحه مددجویان، گفت: درخواست‌های متعددی توسط مددجویان ندامتگاه اوین مطرح شد که اعمال ماده ۴۷۷، احقاق قانون، تقاضای عفو و درخواست مرخصی از جمله مواردی بود که زندانیان در دیدار چهره به چهره بیان کردند.

دادستان تهران با بیان اینکه برخی از مددجویان از افراد دستگیر شده محکومان امنیتی بودند، گفت: این افراد اظهار داشتند که متنبه شده و تقاضای عفو داشتند که در ادامه این درخواست‌ها به دقت بررسی خواهند شد و در خصوص موارد حسب قانون تصمیم‌گیری خواهد شد.

صالحی با بیان اینکه پس از بازدید امروز جمع‌بندی در خصوص تعدادی از افراد با در نظر گرفتن ارفاقات قانونی انجام خواهد شد، تصریح کرد: در هفته آینده ۱۴ نفر از محکومان مالی زندان اوین با همکاری خیرین استان تهران و کمکی بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آزاد خواهند شد.