بررسی طرح جامع ارومیه و موافقت با الحاق ۱۰۳ هکتار اراضی به ملارد 

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است