بررسی قیمت انواع خرما در بازار امروز

بررسی قیمت انواع خرما در بازار امروز

فهرست قیمت برخی از انواع موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا

قیمت (تومان)

خرما خاصویی دمباز 450 گرمی

۵۸,۷۰۰

خرمای مضافتی بم تندیس ساغر – 600 گرم

۱۲۲,۰۰۰

خرما ساغر – 500 گرم

۹۹,۰۰۰

خرما خاصویی حجازی – 400 گرم

۵۲,۰۰۰

خرما پیارم حجازی – 400 گرم

۱۶۸,۵۰۰

خرما کبکاب مروارید سیاه – 1.5 کیلوگرم

۱۵۴,۰۰۰

خرما یاقوت سیاه – 650 گرم

۱۰۵,۵۰۰

خرما پیارم دمباز – 1000 گرم

۳۵۸,۰۰۰

خرما زاهدی مروارید سیاه – 700 گرم

۹۹,۰۰۰

بررسی قیمت انواع خرما در بازار امروز