بررسی وضعیت ترافیکی مسیر تردد زائران در مرز خسروی

به گزارش افق کرمانشاه، سردار هادیانفر امروز از مسیر های منتهی به مرز خسروی بازدید کرد.

نوشته بررسی وضعیت ترافیکی مسیر تردد زائران در مرز خسروی اولین بار در افق کرمانشاه | ofoqkermanshah.ir. پدیدار شد.