برزو ارجمند نظرش درباره این فیلم چیست؟

برزو ارجمند نظرش درباره این فیلم چیست؟

تناقض گویی خنده دار را در شبکه های ضد ایرانی مشاهده می نمایید.

حجم ویدیو: 4.83M
|
مدت زمان ویدیو: 00:00:23