برنامه‌ای برای کاهش دامنه نوسان وجود ندارد

برنامه‌ای برای کاهش دامنه نوسان وجود ندارد

امیرمهدی صبائی، سخنگوی سازمان بورس نوشت: پیرو شایعات مطرح شده در فضای مجازی به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند هیچ‌گونه برنامه‌ای برای کاهش دامنه نوسان وجود ندارد.

برنامه‌ای برای کاهش دامنه نوسان وجود ندارد