برنامه جامع توسعه صادرات تدوین شود

برنامه جامع توسعه صادرات تدوین شود

در نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران مطرح شد
برنامه جامع توسعه صادرات تدوین شود

در نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، با تاکید بر لزوم تدوین برنامه جامع توسعه صادرات، اعلام شد: ارائه راهکارهای تقویت صادرات غیرنفتی در اولویت این کمیسیون است.

به گزارش بازار، اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در نشست اخیر ضمن تأکید بر تدوین برنامه جامع توسعه صادرات، بررسی و ارائه راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان اولویت در نظر گرفتند. به اعتقاد آنها باید برای حمایت از صادرات، بانک‌های اطلاعاتی و آماری شکل بگیرد تا از فرصت‌های پیش‌رو بیشترین بهره را برد.

در این نشست علاوه بر پیدا کردن مسیرهایی برای توسعه صادرات، شبکه‌سازی با تمامی ذی‌نفعان حوزه صادرات کشور با محوریت تشکل‌های صادراتی عضو اتاق، کمیسیون‌های متناظر صادراتی فعال در اتاق‌های سراسر کشور، اتاق‌های بازرگانی مشترک و کمیسیون‌های دارای مأموریت در حوزه تجارت خارجی، مورد تأکید قرار گرفت.

به باور اعضای این کمیسیون، ترویج و بازاریابی صادرات با بهره‌گیری از ابزارهایی چون نمایشگاه‌های تجاری و پلتفرم‌های حوزه تجارت خارجی و از طرفی برقراری ارتباط مؤثر با مراجع تصمیم‌گیر در حوزه تجارت خارجی از طریق ارائه اظهارنظر به‌موقع و کارشناسی در مجامع و شوراهای حکومتی، می‌تواند به بهبود وضعیت صادرات کمک کند.

در ادامه برگزاری کارگاه‌های آموزشی به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان در بازارهای جهانی نیز به عنوان یکی از اقدامات مؤثر در دستورکار کمیسیون قرار گرفت.

به اعتقاد اعضای کمیسیون صادرات اتاق ایران، یکی از اقداماتی که می‌تواند بررسی موضوعات مربوط به حوزه صادرات را نظام‌مند پیش ببرد، تشکیل کمیته‌های تخصصی در چارچوب کمیسیون است. بدین‌ترتیب کمیته نمایشگاهی، بسته‌بندی، برندینگ و بازاریابی، کمیته مقررات و رفع تعهدات ارزی، کمیته رفع موانع استان‌های مرزی، کمیته تسهیل صادرات و زیرساخت‌های صادراتی و کمیته بازرگانی تشکیل شدند.