برنامه جایگزینی آب مصرفی صنایع بزرگ و پُر آب‌بر ابلاغ شد

برنامه جایگزینی آب مصرفی صنایع بزرگ و پُر آب‌بر ابلاغ شد

باهدف افزایش ضریب پایداری در تأمین آب شرب؛
برنامه جایگزینی آب مصرفی صنایع بزرگ و پُر آب‌بر ابلاغ شد

سخنگوی صنعت آب گفت: برنامه جایگزینی آب مصرفی یک‌هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی و معدنی با مصرف ۸۳۰ میلیون مترمکعب در سال با منابع آب نامتعارف ابلاغ شد.

به گزارش بازار، عیسی بزرگ‌زاده افزود: از ابتدای سال تاکنون با هدف آزادسازی منابع آب برای تأمین نیازهای محیط زیستی، کنترل فرونشست و ریزگرد و نیز افزایش ضریب پایداری در تأمین آب شرب، برنامه جایگزینی آب مصرفی یک‌هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی و معدنی با مصرف ۸۳۰ میلیون مترمکعب در سال با منابع آب نامتعارف ابلاغ شد.

وی ادامه‌داد: در چارچوب بند «ع» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، وزارت نیرو با همکاری خوب صنایع و معادن، نسبت به ابلاغ برنامه جایگزینی منابع آب مصرفی کنونی با پساب، به حجم ۵۸۳ میلیون مترمکعب و منابع آب دریا با حجم ۲۴۷ میلیون مترمکعب در سال اقدام کرده است.

بزرگ‌زاده گفت: در برنامه جایگزینی منابع آب واحدهای صنعتی و معدنی با پساب و آب دریا، به بازچرخانی آب در واحد صنعتی، کاهش مصرف آب حاصل از تغییر فرایندها، ارتقای بازده مصرف آب و حتی استفاده از زه‌آب کشاورزی در برخی از واحدهای صنعتی و معدنی توجه شده است.

سخنگوی صنعت آب کشور خاطرنشان‌کرد: برای افزایش پایداری زیست‌بوم و تأمین نیازهای آبی، پیکره‌های آبی و مقابله با پدیده دهشتناک فرونشست زمین، راهی به‌جز بازتخصیص منابع آب وجود ندارد.

وی از همراهی و همکاری مطلوب واحدهای صنعتی با تفکرات وزارت نیرو سپاسگزاری کرد و گفت: وزارت نیرو مصمم است تا قانون را به‌صورت دقیق اجرا کند.