برنامه واکسیناسیون طیور در حال انجام است

برنامه واکسیناسیون طیور در حال انجام است

امین اسدی گفت: بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته ستاد ملی آنفلوانزا در بخش ادارات کل دامپزشکی استان ها ایجاد کردیم. همچنین ستاد آنفلوانزا شهرستانی هم داریم.

به گفته او، بنابر آخرین آمار تاکنون گزارشی از شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان در هیچ یک از استان ها نداشتیم.

اسدی ادامه داد: سال گذشته ستاد ملی پیشگیری و کنترل بیماری در سطح استان ها، اقدامات لازم جهت پیشگیری از این بیماری را انجام دادند که در نتیجه کانونی از این بیماری مشاهده نشد.

سخنگوی سازمان دامپزشکی گفت: اکنون برنامه واکسیناسیون طیور در حال انجام است و امسال سازمان دامپزشکی با برنامه ریزی صورت گرفته در نظر دارد که همانند سال گذشته این بیماری را کنترل کند.

برنامه واکسیناسیون طیور در حال انجام است

پیشنهاد فر نیوز
خزان براندازی در پاییز پر ماجرا