برنامه پاورقی با اجرای شهبازی ادامه خواهد یافت

برنامه پاورقی با اجرای شهبازی ادامه خواهد یافت

رئیس در صفحه خود در نوشت: در رسانه ملی مسیر تحولی بازگشت‌پذیر نیست. یک سال اخیر و تحول مشهود در محتوا و رویکرد بهترین دلیل است. در این دوره تحولی، مدیریت باج‌بگیر و باج‌بده به تاریخ می‌پیوندد! جای نگرانی نیست ان‌شاء‌الله.

او افزود: آقای شهبازی و برنامه ادامه خواهد یافت.

برنامه پاورقی با اجرای شهبازی ادامه خواهد یافت