بسته فرصت های سرمایه گذاری انزلی در ۳ محور

بسته فرصت های سرمایه گذاری انزلی در ۳ محور

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در گفتگو با بازار مطرح کرد؛
بسته فرصت های سرمایه گذاری انزلی در ۳ محور

سجاد سیاه کارزاده با اشاره به اینکه بسته فرصت های سرمایه گذاری در ۳ محور ارائه شده است، گفت:این منطقه از نظر بندری و ترانزیتی جایگاه ویژه ای در کشور دارد و لذا جذب سرمایه در این محورها اولویت دارد.

بازار؛ گروه ایران: سجاد سیاه کار زاده مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه این منطقه از نظر بندری و ترانزیتی جایگاه ویژه ای در کشور دارد، گفت: منطقه آزاد انزلی جزو مناطق آزاد نسل دوم است و در طرح کریدور شمال جنوب نقش محوری دارد به همین دلیل بسته فرصت های سرمایه گذاری در ۳ محور زیرساخت های بندری و ترانزیت، حوزه تجارت و گردشگری برای ایرانیان و خارجی ها و همچنین صنایع ارائه شده است.
او با تاکید بر اینکه یکی از سیاست های کلان کشور مردمی کردن اقتصاد است، افزود: به همین دلیل برای اینکه فرصت تجارت و گردشگری در منطقه آزاد را برای همه آحاد جامعه فراهم کنیم با کمک نظام بانکی تسهیلاتی را پیش بینی کرده ایم که بر مبنای آن، جامعه هدف می تواند تا سطوح تعریف شده ای از تسهیلات با نرخ سود پایین بهره مند شوند.
سیاه کارزاده تاکید کرد: این نخستین گام منطقه آزاد انزلی برای مردمی کردن اقتصاد و توسعه گردشگری و تجارت بوده اما در آینده طرح های دیگری تعریف و ارائه خواهد شد. در همین راستا بسته های سرمایه گذاری هم تعریف کرده ایم.
او افزود: بسته سرمایه گذاری برای صنایع با بازدهی بالا و صنایع با نیازهای لوکیشنی پایین در نظر گرفته شده است و در بخش تجارت هم به صورت ترکیبی برنامه ها و طرح هایی پیش بینی شده است.