بعضی ها از مقوله حکمرانی می‌خواهند برای مقاصد سیاسی خودشان استفاده کنند

بعضی ها از مقوله حکمرانی می‌خواهند برای مقاصد سیاسی خودشان استفاده کنند

اولین همایش دانشگاه و حکمرانی و یادبود سالگرد مرحوم ، امروز یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ در دانشگاه شریف برگزار شد.

محمد باقر رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست با گرامی داشت یاد و خاطره مرحوم روستا آزاد، گفت: خوشحالم در جمع شما دانشجویان و اساتید و برای نکوداشت استاد بزرگ و فرزانه مرحوم روستا آزاد هستم.

وی افزود: در حوزه مدیریت و حکمرانی، دکتر روستا آزاد موضوعات مهم را تا لحظه حیاتشان پیگیری کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی ها یا فهم درستی از جایگاه مقوله حکمرانی ندارند یا می‌خواهند از آن برای مقاصد سیاسی خودشان استفاده کنند برای همین حکمرانی را مساوی با نظام سیاسی می دانند.

وی افزود: در نظام سیاسی می توان جنبه های مختلفی از حکمرانی را اجرا کرد.

قالیباف تاکید کرد: بهترین الگوی حکمرانی برای ما آن حکمرانی است که منطبق بر آرمان های انقلاب اسلامی باشد.

وی با اشاره به لزوم کارآمد سازی حکمرانی، افزود: راه کار آمد سازی حکمرانی مردمی سازی است، نمی شود به مردم بگویم از میدان ها بیرون بروند یا نسبت به منافع آن ها بی تفاوت باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کل دانشگاه باید در خدمت مردمی سازی و کارآمدسازی حکمرانی باشد، گفت: دستگاه حکمرانی کشور موظف است طبق نقشه راهنمای نهاد علم پیش برود.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: توانمند سازی حکمرانی یعنی این که پای مردم را به جنبه های مختلف حکمرانی باز کنیم.

وی افزود: باید درک فرامرزی از حکمرانی داشته باشیم و گرنه موفق به مهار تهدیدها و استفاده از فرصت ها نخواهیم شد.

پیشنهاد فر نیوز
فعال‌سازی دفتر تحول اجتماعی در ۹ محله آسیب‌پذیر قزوین

بعضی ها از مقوله حکمرانی می‌خواهند برای مقاصد سیاسی خودشان استفاده کنند

قالیباف تاکید کرد: مردم سالاری پشتگرم به دین است و بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هر گونه مردم سالاری که به تحقق دین کمک نکند را مردود می دانیم. هر گونه فهمی از دین که مردم سالارانه نباشد را مخدوش می دانیم.

قالیباف گفت: مردم سالاری دینی بدون مردمی سازی شکست می خورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ نظامی به اندازه جمهوری اسلامی مورد تهاجم قرار نگرفته است پس طبیعی است در مورد این حملات از خود واکنش نشان دهیم.

وی افزود: دشمن هم خوب می داند ما فقط نمی‌خواهیم بمانیم بلکه می‌خواهیم رشد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در عرصه نظامی و علمی دستاوردهایی داریم که موجب چشم روشنی است و باید در بقیه عرصه های فرهنگی و اجتماعی پیشرفت مضاعف داشته باشیم.

وی افزود: باید با شجاعت نقاط ضعف را بپذیریم و با عقلانیت آن ها را به نقطه قوت تبدیل کنیم.

قالیباف گفت: مهم ترین چالش امروز ما حکمرانی و مدیریت درست در کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما معتقد به مردم سالاری دینی و ملتزم به جمهوری اسلامی هستیم؛ این مرزبندی ما با سیاسی کاران و سیاسی بازان است.