بغض آرش ترکید| وزیر ورزش بی‌معرفتی کرد

بغض آرش ترکید| وزیر ورزش بی‌معرفتی کرد

آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو درباره تعلیق او و کناره گذاشتنش از فدراسیون گفت: ما این‌همه حمایت کردیم و خوشحال شدیم آقای سجادی به عنوان یک قهرمان وزیر شده ولی از ماست که بر ماست. می‌گویند پشت سر کسی که رفته صحبت نکنید ولی نه، چرا وقتی بودند معرفت و جوانمردی نکردند؟ چرا تلاش‌هایی که برایشان کردی را فراموش کردند؟ به نظرم باید به شهامت و جرات آقای رئیسی احترام بگذاریم که دوباره یک فرد ورزشی را برایمان انتخاب می‌کند. یک فرد ورزشی که عملکرد خوبی نداشت.

بغض آرش ترکید| وزیر ورزش بی‌معرفتی کرد

البته استاد من بوده و برای او احترام قائل هستم. این مدت قهرمانانی که ضربه خوردند و فاصله گرفتند خب برای آقای سجادی خوب نیست. چون هم‌دوره و هم‌صنف ماست. در بازی‌های آسیایی بانکوک و المپیک سیدنی با هم بودیم. الان رشته‌های مختلف یک کاروان هستند و همه از هم توقع دارند. من و دبیر و ساعی و رضازاده و علیرضا حیدری و علی دایی در یک دوره با هم بودیم. انتظار داریم اگر یکی از ما در جایی قرار می‌گیرد حرمت قهرمانان را نگه دارد. یادم هست هادی ساعی رئیس شده بود تا چند ماه او را ندید. من خودم چند بار به او گفتم.