بمب خبری جدید فوتبال جهان بار دیگر در عربستان ترکید!

بمب خبری جدید فوتبال جهان بار دیگر در عربستان ترکید!

به نظر می‌رسد بحث حضور در الاتحاد جدی است؛ روزنامه المدینه عربستان اعلام کرد که همه چیز نهایی شده و محمد صلاح بازیکن الاتحاد شده است.

ادعای روزنامه المدینه:محمد صلاح بازیکن الاتحاد شد