بهادری جهرمی: امنیت غذایی کشور را در بحران جهانی حفظ کردیم

سخنگوی دولت گفت: ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نسبت به ابتدای دولت ۲۰ درصد بیشتر شده است.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر با انتشار قسمت سوم «گزارش دو سال خدمت»، نوشت:

«امنیت غذایی در بحران‌ جهانی غلات حفظ شد

خرید گندم طی ۲ سال ۲ برابر شد و با عبور از ۱۰ میلیون تن رکورد زد؛ تولید غلات ۲۰ درصد افزایش یافت.

ذخایر راهبردی کشاورزی ۵۰ درصد افزایش یافت؛ ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نسبت به ابتدای دولت ۲۰ درصد بیشتر شد.»

انتهای پیام