بهای خرید عرق نعناع چقدر است؟

۱۵:۲۱ – ۲۷ مرداد ۱۴۰۲

۱۵:۲۱ – ۲۷ مرداد ۱۴۰۲

بهای خرید عرق نعناع چقدر است؟

قیمت انواع عرق نعناع در بازار به شرح زیر است:

نام کالا قیمت(تومان)
عرق نعناع سحرخیز – ۷۰۰ گرم ۴۵,۰۰۰
عرق نعناع چشمه سبز – ۴ لیتر ۱۱۱,۰۰۰
عرق نعناع ممتاز سرمد – ۲ لیتر ۷۷,۰۰۰
عرق نعناع ممتاز سرمد – ۴ لیتر ۱۲۴,۰۰۰
عرق نعناع چشمه سبز – ۱ لیتر ۳۴,۰۰۰
عرق نعناع اصالت مقدار ۰.۴ لیتر ۵۲,۰۰۰