بهترین خبر ممکن برای جواد نکونام و هواداران استقلال

بهترین خبر ممکن برای جواد نکونام و هواداران استقلال

استوری جدید که خبر از بازگشتش به تمرینات میدهد.

بهترین خبر ممکن برای جواد نکونام و هواداران استقلال

پیشنهاد فر نیوز
جواد خیابانی کادر فنی تیم ملی امید را با خاک یکسان کرد